INFORMACJE O GRZE

Linia 3 lub więcej potworów tego samego koloru. Jeśli dopasujesz więcej tego samego koloru, tym więcej czasu otrzymasz. Nadzieję, że można uzyskać wysoki wynik w ograniczonym czasie. Możesz kupić narzędzia, jeśli masz wystarczająco dużo pieniędzy, i kliknij dwukrotnie narzędzie, aby z niego korzystać.

Kliknij myszką lub dotknij, aby narysować linię do dopasowania.